info@happytaxi.eu

HAPPY taxi
1. sadzba

1,2 € / 1 km

mimo mesto, mesto - nástup, kuriérska služba
2. sadzba

0,6 € / 1 km

zľava pre zákazníkov na tel. objednávku v rámci BA*
3. sadzba

2,4 € / 1 km

zmluvní partneri, zahraničie, vany viac ako 4 osoby
* Počas štátnych sviatkov sa neposkytuje zľava na telefonickú objednávku
HAPPY taxi
nástupné

1,0 €

čakanie

0,26 € / 1 min.

minimálne jazdné

3,9 €

HAPPY taxi
väčšie množstvo batožiny

1,0 €

podsedák pre dieťa

1,0 €

v sobotu, nedeľu a v noci 22-6 je nástupné

1,0 €

HAPPY taxi
Čas. objednávka, zviera, letisko BA, Kamzík, Krematórium, Rendez, Lieskovec, Slovnaft-hrádza, Zlaté Piesky, Rybnčná, Železná studnička

1,5 €

Jarovce, Rusovce, DNV, Vajnory, Záhorská Bystrica, Čuňovo, Devín, kombi vozidlo na požiadanie

1,5 €

za tabuľou koniec obce Bratislavy, vany viac ako 4 osoby, kuriérska služba, drink servis

1,5 €

UPOZORNENIE

Dňom 10.11.2015 sa zmenou organizačnej štruktúry HAPPY taxi mení aj nasledovné:

  • SÍDLO SPOLOČNOSTI
  • INTERNETOVÁ STRÁNKA z www.happytaxi.sk na www.happytaxi.eu
  • EMAILOVÁ ADRESA z happytaxi@happytaxi.sk na info@happytaxi.eu
Predošlé internetové a emailové adresy viac nevystupujú a nekonajú v mene HAPPY taxi a nepovažujú sa za platné kontaktné údaje na našu taxislužbu.